~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Sunday, 26 August 2012

ကံေကာင္းသူမ်ားတြင္ ရွိတတ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အေၾကာင္း

ကံေကာင္းသူမ်ားတြင္ရွိတတ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
----------------------------------------------------------
 

အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ကံေကာင္းသူမ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေလ့ ရွိၾကသည္။ ထီေပါက္သည္႕ ကံေကာင္းၿခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ကံလိုက္တတ္ၿခင္းမ်ိဳး ၊ အၿခားသူမ်ားထက္ ထူးကဲေအာင္ၿမင္တတ္ၿခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

သုေတသီ မကၠ(စ္)ဂြန္သာ၏ ေလ႕လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ကံေကာင္းသည္ ဆိုသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားနွင္႕ ၿပည္႕စံုသူမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း ေလ႕လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

၁။မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေပါမ်ားၿခင္း၎တို႕သည္ လူအမ်ားနွင္႕ ရင္းရင္းႏွီးနွီး ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ေနထိုင္ရၿခင္းကို ႏွစ္သက္တတ္သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ေဖာ္ေရြသည္။ လူသူစိမ္းကို နွဳတ္ဆက္ေၿပာဆို လြယ္ၾကသည္။ ရင္းနွီးခင္မင္တတ္သူ ၊ ရိုးသားပြင္႕လင္းသူဟူေသာ ဟန္ပန္ သြင္ၿပင္ေပၚလြင္၍ ယင္းသြင္ၿပင္ေၾကာင္႕ပင္ တစ္ဖက္သားစိတ္၌ ၿပန္လည္ရင္းႏွီး ခင္မင္လိုစိတ္ ၿဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ သူမ်ိဳးသာ ၿဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ေပါမ်ားသည္႕အခါ ေနရာတကာ၌ မိမိကိုကူညီေပးသူမ်ား၊ လိုက္လံ ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားနွင္႕ ၾကံဳရတတ္သၿဖင္႕ သူတပါးနွင္႕ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ရသည္႕ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတဦးတည္းလုပ္ကိုင္ ရသည္႕ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အလြယ္ တကူ ေအာင္ၿမင္မႈ ရတတ္ေပသည္။ ၎တို႕၏ အေပါင္းအသင္းေပါမ်ားၿခင္းဆိုေသာ အရည္ အခ်င္း ကို မသိၾကသူမ်ားက ကံေကာင္းသူမ်ား ဟူ၍ တံဆိပ္ခတ္ ႏွိပ္တတ္ၾကေပသည္။

၂။ ရဲရဲ၀ံ့၀့ံလုပ္ကိုင္တတ္ၿခင္းကံေကာင္းသူမ်ားမွာ ရဲရဲတင္းတင္း ကံစမ္းၾကသူမ်ား ၿဖစ္သည္။ ကံစမ္းၿခင္း ဆိုသည္မွာ ထီထိုးေသာအလုပ္မ်ိဳးကို မဆိုလိုပါ။ မိမိေလ႕လာသိရွိထားေသာ အခ်က္ အလက္ အေထာက္အထားမ်ားအရ စမ္းၾကည္႕လွ်င္ အက်ိဳးရွိနိုင္မည္ဟု ထင္ရသည္႕ အလုပ္မ်ိဳး ကို ရဲရဲတင္းတင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္တတ္ၿခင္းကို သာ ဆိုလိုေပသည္။ ကံေကာင္းသည္ ကံလိုက္ သည္ ဆိုၿခင္းမွာ ကံစမ္းၾကည္႕သူမ်ား၌သာ ၾကံဳရနိုင္ေသာ အရာမ်ိဳးၿဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင္႕ ကံေကာင္းသူၿဖစ္လိုလွ်င္ သမားရိုးက် မိမိသြားေနက် လမ္းအို လမ္းေဟာင္း မွာသာ တြယ္ကပ္မေနဘဲ လမ္းသစ္ထဲသို႕ ၀င္ၾကည္႕ရဲရမည္။ သိသာထင္ရွားသည္႕ အခြင္႕ေရးကို ၿမင္လွ်င္ မိမိ မလုပ္ဖူးေသးသည္႕ အလုပ္သစ္ထဲသို႕ပင္ စြန္႕စား၀င္ေရာက္ရဲရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ရဲရင္႕ၿခင္း ႏွင္႕ ရမ္းၿခင္းကိုေတာ႕ ခြဲၿခား သတိထားတတ္ဖို႕ လိုပါသည္။ထို႕ေၾကာင္႕ ဥာဏ္နွင္႕ ယွဥ္ေသာ ရဲတင္းမႈမ်ိဳး ၿဖစ္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

၃။ ဆံုးရံႈးမႈမၾကီးမားေအာင္ထိန္းတတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းမွန္သမွ်သည္ အနည္းႏွင္႕အမ်ား စြန္႕စားရသည္ခ်ည္း ၿဖစ္သည္။ ရာနုန္းၿပည္႕ ေသခ်ာေသာ အလုပ္ကိုမွ ေစာင္႕၍ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ သင္႕တစ္သက္လံုး ဘာအလုပ္မွ လုပ္ခြင္႕ၾကံဳေတာ႕မည္ မဟုတ္ေပ။ထို႕ေၾကာင္႕ ၿဖစ္နိုင္ေၿခ အလားအလာကို ၾကည္႕ကာ ေအာင္ၿမင္နိုင္သည္႕ဘက္က အေလးသာလွ်င္ ရဲရဲတင္းတင္း ကံစမ္းလုပ္ကိုင္ ၾကည္႕ပါက ကံေကာင္းသူၿဖစ္နိုင္သည္႕ အခြင္႕အေရးနွင္႕ ၾကံဳရနိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ႕ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ထိုသုိ႕ ကံစမ္းၾကည္႕ရာတြင္ ကံေကာင္းခြင္႕ႏွင္႕ မၾကံဳဘဲ ကံဆိုးနွင္႕လည္း ၾကံဳရႏိုင္ေပသည္။ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အေရးၾကီးသည္႕အခ်က္မွာ ကံဆိုးကို လွ်င္လွ်င္ၿမန္ၿမန္ စြန္႕ပစ္ဖို႕ပင္ ၿဖစ္သည္။ကံေကာင္းသည္ ဆိုသူမ်ားသည္ ကံဆိုးကို လွ်င္ၿမန္စြာ စြန္႕ပစ္တတ္ၾကသူမ်ားၿဖစ္၍ ကံဆိုးသည္ဆိုသူမ်ားသည္ က်ေရာက္လာသည္႕ ကံဆိုးမႈကို လက္ထဲတြင္ ၾကာရွည္ သိမ္းဆည္းထားတတ္သူမ်ား ၿဖစ္ေခ်သည္။

ရဲရဲတင္းတင္း လုပ္တတ္သူမ်ား (၀ါ) ကံစမ္းရဲသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခု စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ၾကည္႕ ၿပီး ေအာင္ၿမင္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္နွင္႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းလုပ္ငန္းမွ အဆံုးအရံႈးမၾကီးမားမီ ပင္ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ စြန္႕လြတ္ကာ လုပ္ငန္းသစ္သို႕ ကူးေၿပာင္းတတ္ၾက၍ မရဲတင္းသူမ်ားမွာမူ အလုပ္တစ္ခုကို အလြယ္တကူ မစြန္႕လြတ္ရဲဘဲ ၿပန္ေကာင္းလာနိုး ေမွ်ာ္ကိုးေစာင္႕စားရင္း ပို၍ပို၍ ဆံုးရံႈးရတတ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

၄။ ၾကံဳရမည္႕ၿပသနာအတြက္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္တတ္ၿခင္းလုပ္ငန္း၌ ကံေကာင္းတတ္သူမ်ားသည္ ရဲ၀င္႕စြန္႕စား လုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ား ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ႕ပါသည္။

၎တို႕သည္ ၿဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္႕ အလုပ္မ်ိဳးတြင္မွ စြန္႕စားလုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ား (၀ါ) ဥာဏ္နွင္႕ ယွဥ္ ၍ စြန္႕စားတတ္သူမ်ား ၿဖစ္သည္ဟူ၍လည္းဆိုခဲ႕ပါသည္။၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႕ ပါတ္သက္ ၍ ေနာက္ထပ္ မွတ္သားသင္႕သည္႕ အခ်က္မွာ ၎တို႕သည္ေအာင္ၿမင္နိုင္သည္႕ အလားအလာ ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးစြန္႕စားၾကသည္ဆိုေသာ္လည္းအၿမဲအေကာင္းကိုသာေမွ်ာ္လင္႕ေစာင္႕စားေနၾကသူ မ်ား မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ၿဖစ္သည္။

စြန္႕စားသူ ဖိုးကံေကာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႕ စြန္႕စားေဆာင္ရြက္မည္႕လုပ္ငန္း၌ ၾကံဳေတြ႕နိုင္သည္႕ ဆံုးရႈံးမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကိဳတင္တြက္ဆကာအကယ္၍ ဆံုးရံႈးရပါကလည္း ယင္းဆံုးရံႈမႈဒါဏ္ကို မိမိ ခံနိုင္သည္ဟုေသခ်ာၿပီးမွသာ စြန္႕စားတတ္ၾကစၿမဲ ၿဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင္႕ ၎တို႕အေန နွင္႕ဆံုးရံႈသည္႕ အခါ၌လည္း အရံႈးၾကီးမရံႈးပဲ ၿပန္လည္နာလန္ထူနိုင္သည္႕ အေၿခအေနမ်ိဳး ၊ေနာက္ ထပ္ အလုပ္သစ္တစ္ခု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္႕အေၿခအေနမ်ိဳး သာ အၿမဲရွိၾကေပသည္။

မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ ကံေကာင္းသည္ အေၿပာခံရသူမ်ား၊ ကံဆိုးသည္ အေၿပာခံရသူမ်ားကို အထက္ တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ႕သည္႕ အခ်က္မ်ားၿဖင္႕ ခ်ိန္ထိုးစိစစ္ၾကည္႕ သင္႕ပါသည္။ သုေတသီဂြန္သာ၏ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားနွင္႕ သင္႕စိစစ္ခ်က္တို႕ တိုက္ဆိုင္ ကိုက္ညီေနၿပီဆိုပါက သင္႕အေနႏွင္႕လည္း မိမိ ကိုယ္တိုင္ ကံေကာင္းသူတစ္ဦးၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ၿဖစ္လာပါလိမ္႕မည္။


******* ေလာက၌ ကိုယ္႕ကံၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကသူမ်ားသာ ေပါက္ေၿမာက္ေအာင္ ၿမင္ၾကစ ၿမဲ ၿဖစ္ပါသည္။*******
September 18, 2011 ရက္ ၊ 10:22 တြင္ ကိုလင္း(သလႅာ၀တီ) ေရးသားခဲ့ေသာ ဘေလာ့ျဖစ္ပါသည္ ။
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................