~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Friday, 3 August 2012

ဆရာမ်ိဳးဟန္ကုိ - 2012, August လ အတြက္ ေဗဒင္ ေဟာစတမ္း

http://api.ning.com/files/oDgR-789bYUANf1gUlOASOE0dvHXCPLeyy8QH4rPg5z9feSqDzPWcQTFFRqzk8s6I9cQHxeTY-CpFv6ciMl1EkMcSkKvlvE6/MyoHanKoAugust.gif

ဆရာမ်ိဳးဟန္ကုိ - 2012, August လ အတြက္ ေဗဒင္ ေဟာစတမ္း

၁။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အတြက္

ယခု အတြင္း အလုပ္အကိုင္ကိစၥမ်ား အဆင္ေၿပလာေသာ္လည္း ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဖတ္မတင္ အဆင္မေၿပၿဖစ္ေနမည္။ အလုပ္အသစ္ ေနရာအသစ္မ်ား ေၿပာင္းေရြႊ႔လုပ္ကိုင္ရမည္။ ဒီလတြင္းမွာ ၿဖစ္ခ်င္တာေတြ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ရည္ရႊယ္ခ်က္ေတြ မ်ားေနေသာ အခ်ိန္ေလး ၿဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ကိစၥမ်ား အတြက္ အဆင္ေၿပေနေသာ အခ်ိန္ေလး ၿဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ ထဲတြင္ စိတ္မေပ်ာ္ပဲ ၿဖစ္ေနမည္။ အထက္လူၾကီးမ်ားမွ အကူညီေပးသူ ေပၚလာမည္။ ယခုလအတြင္း ေငြေၾကးမ်ား ကံေကာင္းလာမည္။ အဆင္ေၿပေနမည္။

အပိုကုန္ေငြမ်ားေနေသာ အခ်ိန္ေလး ၿဖစ္ပါသည္။ ခရီးယာယီကိစၥမ်ား သြားရမည္။ ပညာေရးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ တိုးတက္လာမဲ႔ အခ်ိန္ေလးပါ။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ဒီလအတြင္း အဆင္ေၿပလိုက္ ၊ မေၿပလိုက္နဲ႔ၿဖစ္ေနၿပီး စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳမ်ားလည္း ညစ္လိုက္ ေပ်ာ္လိုက္ၿဖစ္ေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ နွလံုးသားခ်င္း ေဝးေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ က်န္းမာေရးမွာ ဗိုက္ေအာင္႔ၿခင္း အစားမွားၿခင္း ၿဖစ္မည္။ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္း ။ ။ ၈ ၀ ၇ ၀ ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္ မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ ဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴ၍ ဆုေတာင္း လိုက္ပါ။

 
၂။ တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္

ယခုလအတြင္း လိုရာဆႏၵမ်ား ၿပည္႕စံုလာမည္။ ရည္ရြယ္ေနေသာ စိတ္ကူးမ်ား အဆင္ေၿပလာမည္။ အလုပ္အကုိင္ ကိစၥမ်ား အတြက္နဲ႔ စိတ္ေပ်ာ္လာရမည္။ အထက္လူၾကီးေတြနဲ႔ ၿပဳလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အဆင္ေၿပေနမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ဒီလအတြင္း အဆင္ေၿပေနမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား စုေဆာင္းမိေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ ခရီးကိစၥ အဆင္မေၿပ ေသးပါဘူး။ မသြားတာ ေကာင္းပါတယ္။

ပညာေရး မွာ ကံေကာင္းေနေသာ ေန႔ရက္ေလးပါ။ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္တူ ကုိယ္တူ အခ်စ္ကုိ ပုိင္ဆိုင္ခြင္႔ ရမည္။ ဒီလအတြင္း အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေၿပ ေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါပဲ။ က်န္းမာေရးမွာ ခါးနာ ၊ ေၿခေထာက္နာ အနည္းငယ္ ၿဖစ္မည္။ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ။ ။ ၂ ၅ ၉ ၁ ယၾတာ = တနလၤာေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ မိမိ ေနအိမ္ဘုရားတြင္ နွစ္သက္ရာ သစ္သီး ၅ မ်ိဳးကပ္လွဴ၍ ကံေကာင္း လာေစရန္ အတြက္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။

 
၃။ အဂၤါ သားသမီးမ်ား အတြက္

ဒီလအတြင္းမွာ ရည္ရြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္မေၿပေသးပါ။ ၿဖစ္ခ်င္ လုပ္ခ်င္ေသာ စ္ိတ္ကူးမ်ား ေနာက္ပုိင္းမွ အဆင္ေၿပလာမည္။ အထက္လူၾကီးမ်ားနဲ႔ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ။ ဒီလအတြင္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳမ်ားနွင္႔ စိတ္ညစ္မွဳမ်ား သင္႔တင္႔ရွိပါသည္။ စီးပြားေရး ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ကူညီ္ေပးသူ ေပၚမည္။ ေငြေၾကးမ်ား မရခင္က ကုန္ေနသလို ၿဖစ္ေနမည္။ ေငြဝင္ကိန္းရွိပါသည္။ ရေအာင္သာ စုေဆာင္းပါ။

ပရဟိတ ကိစၥမ်ား အတြက္ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ ဒီလအတြင္း ပညာေရး ကိစၥမ်ား အဆင္ေၿပပါသည္။ ခရီးေတြကေတာ႔ မသြားတာ ေကာင္းပါတယ္။ မိမိရဲ႕ စိတ္မ်ား စိတ္တၿခား လူတစ္ၿခားနဲ႔ ၿဖစ္ေနမည္။ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ကူညီေပးသူ ေပၚမည္။ ဒီလအတြင္း အခ်စ္ေရးမွာ ပံုမွန္ၿပန္လည္ အဆင္ေၿပမည္မည္။ စိတ္ညစ္စရာ မရွိပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရး စကားမ်ားေနရမည္။ အခုလ က်န္းမာေရးမွာ မ်က္စိအားနည္း ၊ ေခါင္းကုိက္ၿခင္း ၿဖစ္မည္။ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ပါ။ အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ။ ။ ၅ ၉ ၀ ၂ ယၾတာ = အဂၤေန႔ နံနက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိမိေနအိမ္ ဘုရားတြင္ ပန္း ၃ မ်ိဳး ကပ္လွဴ၍ ကံေကာင္း လာေစရန္ အတြက္ဆုေတာင္းယူပါ။

 
၄။ ဗုဒၶၶဟူး သားသမီးမ်ား အတြက္

ဒီလေတြမွာ လိုခ်င္တာေတြ မရေသးဘူး။ မလိုခ်င္တာေတြ မရလာလိမ္႔မည္။ အလုပ္အကိုင္ေတြ အဆင္ေၿပေနေပမဲ႔ အလုပ္အတြက္နဲ႔ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ အေၿပာင္းအလဲ တစ္ခုခုၿဖစ္မည္။ ေငြေၾကးအတြက္နဲ႔ စိတ္ညစ္ ေနရမည္။ ရုက္တစ္ရက္ ေငြကုန္က်မွဳမ်ား ရွိပါသည္။ ဒီလေတြထဲ အနည္းငယ္ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ ေငြေၾကးမ်ား ကုန္က်မွဳ မ်ားေနမည္။

ခရီးကိစၥမ်ား အဆင္ေၿပမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေၿပေနေပမဲ႔ စကားေၿပာဆိုမွဳမ်ား အဆင္မေၿပပဲ ၿဖစ္ေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေၿပမဲ႔ အခ်ိန္ေလးပါ။ ဒီလအတြင္း က်န္းမာေရးမွာ ဦးေခါင္းပိုင္း က်န္းမာေရးညံေနမည္။ ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ မိမိေမြးေနတြင္ ပန္းကန္ၿပား တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ ၁ တိုင္ထြန္း၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ။ အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္း ။ ။ ၇ ၆ ၅ ၃

 
၅။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား အတြက္

ဒီလအတြင္း မိမိၿဖစ္ခ်င္တာေတြ ေမွ်ာ္လင္႔တာေတြ ေတြ႕ရလိမ္႔မယ္။ ေနရာသစ္ ရရွိမည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အထက္လူၾကီးနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး အခက္ၾကံဳေနရမည္။ ေငြဝင္မည္႕ လမ္းစေပၚမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားေတြမွာ အဆင္ေၿပေနမည္။ ေငြရဖို႔ ေသခ်ာေနၿပီ ေငြဝင္ေနမည္။ ခရီးယာယီ ေတြသြားမယ္ ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ အေဖာ္နဲ႔ သြားပါ အက်ိဳးရွိပါသည္။

အခ်စ္ေရးမွာ ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ရာ အခ်စ္ဇတ္လမ္းေလး ေတြ႕ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အခုအခ်ိန္မွာ အတြဲညီေနမဲ႔ အခ်ိန္ေလးပါပဲ။ က်န္းမာေရး သင္႔တင္႔ေလးပါ ခါးနာ ဒူးနာ ၿဖစ္ေနမည္။ ယၾတာ = ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္အခ်ိန္ ေနအိမ္ ဘုရားတြင္ ပန္း အနီေရာင္ ၇ ပြင္႔တင္လွဴ၍ လိုရာဆုေတာင္းပါ။ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္း ။ ။ ၆ ၅ ၁ ၀
 
၆။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္

ဒီလအတြင္းမွာ စိတ္ေမာလူေမာ ၿဖစ္ေနရမည္႕ အခ်ိန္ေလးပါ။ အလုပ္အကုိင္မ်ား ပံုမွန္ေလးပါပဲ ၿပဳလုပ္ေနရမည္။ အထက္လူၾကီးနဲ႕ ေၿပာဆိုပါက အဆင္မေၿပေသးပါဘူး။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေငြကေတာ႔ ရစရာေတြ ဘယ္မွာေနမွန္းမသိေပမဲ႔ ဒီလထဲမွာ ကုန္စရာေတြက အမ်ားၾကီးပါ။ မိမိ္ေမွ်ာ္မွန္း ေနေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္မေၿပေသးပါ။ခရီးေတြကေတာ႔ အခု အခ်ိန္မွာ မသြားတာ ေကာင္းပါတယ္။ သူတစ္ပါး ကိစၥမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ကူညီရမည္။

မိမိရဲ႕ သံုးေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွတာတို႔ ပ်က္တာတို႕ ၿဖစ္မည္။အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္ေၿပဖို႕ မရွိေသးပါဘူးဗ်ာ။ အိမ္ေထာင္ေရး မွာရန္မ်ားေနရမည္။ က်န္းမာေရးမွာ ဗိုက္နာ ဗိုက္ေအာင္႔ ၿဖစ္မည္။ ယၾတာ = ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ္ အခ်ိန္ ေနအိမ္ဘုရားတြင္ ပန္းသီး ၃ လံုးကုိတင္လွဴ၍ ကံေကာင္း လာေစရန္ အတြက္ဆုေတာင္းယူပါ။ အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္း ။ ။ ၆ ၀ ၃ ၄
 
၇။ စေနသားသမီးမ်ား အတြက္

ဒီလအတြင္းမွာ ရည္ရြ ယ္တာေလးေတြ ေအာင္ၿမင္ေနမည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ား စီးပြားေရးကိစၥေတြ မွာေတာ႔ အဆင္ေၿပလာမည္။ အထက္လူၾကီးနဲ႔ အတူတူၿပဳလုပ္ေဆာင္ရႊက္ တာေတြ သိပ္အဆင္မေၿပဘူး ၿဖစ္ေနပါသည္။အလုပ္ထဲ စိတ္မေပ်ာ္ပဲ အလုပ္လုပ္ေနရမည္။ လူတစ္ၿခား စိတ္တစ္ၿခား ၿဖစ္ေနတာပါ။ ေငြေၾကးကိစၥေတြမွာ အဆင္မေၿပေသးပါဘူးဗ်ာ မရခင္က ကုန္ကုန္ေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနရမည္။

ေငြကေတာ႔ ဝင္လာမွာပါ။ ခရီးကိစၥမ်ား သြားလာမွဳ အဆင္မေၿပေသးပါဘူး။ ဒီလအတြင္း စေနသားသမီးမ်ား အေၿပာင္းအလဲ တစ္ခုခုၿဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးကေတာ႔ လြမ္းေနရမည္။အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ႔ ရန္ၿဖစ္ေနမည္႕ အခ်ိန္ေလးပါ။ အခုလ က်န္းမာေရး အေနနဲ႔ ဦးေခါင္းပုိင္း က်န္းမာ ေရးညံ႕မည္။ ေခါင္းမူးတာတို႔ ၿဖစ္မည္။ ယၾတာ = စေနေန႔ နံနက္ ၉ နာ၇ီ ၄၅ မီနစ္တြင္ မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ ကိတ္မုန္႔ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴရင္း လိုရာ ဆုေတာင္းယူပါ။ ကံေကာင္းလာမည္။ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္း ။ ။ ၈ ၇ ၃ ၇
 
(ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ၏ တပည္႔ - ဆရာမ်ိဳးဟန္ကို - ဖုန္း-၀၁၇ ၂၂၆၀ ၇၁၅ )

August လ ေလးတြင္ မိမိရဲ႕ဘဝေလး မ်ားလည္း (၁၁) မီးၿငိမ္း၍ ေအးခ်မ္းပါေစ။ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ၏ တပည္႔ - ဆရာမ်ိဳးဟန္ကို - NO. 314 , Block P/B , Jin Cheras Taman Cheras ,56100 Kuala Lumpur Malaysia - http://www.myohanko.br.ms/ - myohankonew@gmail.com - Ph; 017, 226 0715 - ေစတနာ မွန္၍ စိတ္ေကာင္း ထားတတ္ သူတိုင္း ကံေကာင္း ၾကပါေစ။
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................