~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Saturday, 28 July 2012

မဟုတ္တာတင္ရင္ မဆဲပါႏွင့္ Report သာလုပ္လိုက္ပါ ( Facebook Report လုပ္နည္း )

Facebook တုိ႔ Blogger တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က်နဲ႔ လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကိဳက္တာတင္ခြင့္၊ ေရးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားထင္ေနၾကသလိုမ်ိဳး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ တင္တဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ ဓာတ္ပံု စတာေတြဟာ မူပိုင္ခြင့္နဲ႔ၿငိစြန္းရင္၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရင္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရိုင္းစိုင္းမႈေတြပါရင္၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြဆိုရင္ Report လုပ္ၿပီး ဖ်က္ဖို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေတြ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ Facebook မွာ တင္တဲ့အခါမွာ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ဆဲေနမယ့္ အစား Facebook ဆီ Report ၀ိုင္းတင္ၿပီး ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Report တင္တဲ့သူမ်ားရင္ Facebook က ဖ်က္ေပးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ Facebook ရဲ႕ အယူအဆကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အမ်ားက လက္မခံရင္ သူတို႔ဘက္က ဖ်က္ေပးမယ္ဆိုတာပါပဲ။
 ပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး သူတင္လိုက္တဲ့ Status ရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္မွာရွိတဲ့ ၾကက္ေျခခတ္ခလုတ္ေလးကိုႏွိပ္ၿပီး Report/Mark as Spam ကို ေရြးေပးပါ။ အဲဒီအခါမွာ ပံု(၂)မွာ ျပထားသလိုမ်ိဳး Thanks for Your Help ဆိုတဲ့ စာတမ္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာပါတဲ့ Report ဆိုတဲ့ Link ကို ထပ္ႏွိပ္ပါ။အဲဒီအခါ ပံု (၃) လို Window တစ္ခု ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ သူတင္ထားတဲ့ Post ဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးနဲ႔ ျငိစြန္းတယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘက္က ေသခ်ာေရြးေပးရပါလိမ့္မယ္။I don't like this post (ဒီပို႔စ္ကို ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ပါ)
It's harassing me (ဒီပို႔စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္ခိုက္ေနတယ္)
It's harassing a friend (ဒီပို႔စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းကို တိုက္ခိုက္ေနတယ္)
Spam or scam (ဒီပုိ႔စ္ဟာ အက်ိဳးမရွိတဲ့ Spam တစ္ခုျဖစ္တယ္)

Hate Speech (ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားေျပာျဖစ္တယ္)
သူ႔ကိုေရြးလိုက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေရြးစရာေတြ ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္
* Target a Race or Ethnicity (လူမ်ိဳးေရးတိုက္ခိုက္မႈ)
* Target a religious group (ဘာသာေရးတိုက္ခိုက္မႈ)
* Targets based on gender or orientation (ေယာက်ာ္းျဖစ္မႈ၊ မိန္းမျဖစ္မႈကို တိုက္ခိုက္မႈ)
* Targets people with disability or disease (မသန္မစြမ္းသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ)

Violence or harmful behavior (ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သို႔ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းစိုင္းတဲ့ အျပဳအမူျဖစ္တယ္) သူ႔ကိုေရြးလိုက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေရြးစရာေတြ ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္
* Credible threat of violence (ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ)
* Self-Harm
* Suicidal Content (ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာ)
* Graphic Violence (ပံုရိပ္ပိုင္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ - အျခားသူပံုမ်ားကို အခြင့္မရွိပဲ တင္ျခင္း)
* Theft or vandalism (ခိုးယူမႈ သို႔ ရမ္းကားဖ်က္ဆီးမႈ)
* Illegal drug use (မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ)

Sexually explicit content (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသင့္ေတာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေနမႈ)
My friend's account might be compromised or hacked (ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အေကာင့္ကို ခိုးယူၿပီးသံုးစြဲေနျခင္း)

အထက္ပါေရြးစရာေတြထဲကမွ သင့္ေတာ္တာကို ေရြးၿပီး Continue ကို ႏွိပ္ပါ။ အဲဒီအခါ ပံု ၄ မွာ ျပထားသလိုမ်ိဳး Window တစ္ခု ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္ဦးမယ္။Block ကို ေရြးေပးလိုက္ရင္ေတာ့ သူနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ Facebook မွာ ဆက္သြယ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။
Get help..... ကို ေရြးေပးရင္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔အတူ Report ၀ိုင္းတင္ဖုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာကေတာ့ ေအာက္ဆံုးက Report to Facebook ကို အမွန္ျခစ္ၿပီး Continue ကို ဆက္ႏွိပ္ပါ။

ေနာက္ဆံုး Thank you ေပၚလာရင္ေတာ့ Report တင္တာ ေအာင္ျမင္သြားပါၿပီ။Credit Myanmar IT Men
Reactions:

8 comments:

ӏf he starts eye balling оther women in
front of yοu it's over. There are certain crime scene clean up agencies which realize the depth of the issue, and therefore, make sure that the teams they dispatch to the crime scene are both technically, and mentally able to deal with the mishap. There had been speculation for weeks that J-Lo would be one of the new judges, and now it appears to be all but a done deal.

Bleасh blond bimbos never dreѕs is comfy clothes, so yοu should discard any items in yοur wardrobe that are baggy and comfortable.
When hаsn't the Mother Monster pushed the boundaries of sensuality and fashion. Her back wall is her cliff notes so she doesn't get οff subject.


Αlsο visit mу blog - hot pants

Privatе Sellеrѕ- Ρrivate ѕellеrѕ may
not knoω thаt eνery ԁеtail
ѕhould bе listed about thе car.
Once еvidence іs provіded tο the contrаry аbout the
belief's existence or you modify your perception of the belief, it no longer can hold you back. Debt settlement which is also likewise referred to as debt negotiation is a procedure for negotiating your balances for a reduced amount than what is presently due; therefore saving you a streetdeal of money and time.

The neω firm haԁ an ambitious goal:
they wanteԁ to make 'America's Finеst Wаtch.

If thіѕ isn't long enough for you, you can use optional extensions to increase the range up to 30 feet. But in case you don't remеmbeг
until the night bеfoгe, hеre are a feω grеat last-minutе gifts thаt you саn buу for your
Ρoрѕ for Father's Day:.

Also visit my web page - fast Track watches

Wear a belt if yοu're going for a old-time safari look, choose a wide leather belt with the interesting buckle. Mutt Williams Halloween Costume from Indiana Jones. A woman in a white tee, cute-butt jeans plus a pair of heels.

Feel free to visit my web site; iaep.jbcourse.com

You sеe them sіttіng іn thеir cаrs, listеning tо
Вritney Speаrs, applуing a fresh set of liρѕtick, and fixing their haiг.
Thiѕ is particularly true ԁuгіng busy timeѕ of the year.
Ιt is like a small park becausе you can see trees in сirсular planters and besіdе it there are
benches that οffer ѕeats to wіndοw
shopрeгs and customers.

Feel fгеe to ѕurf to my weblog ... streetdeal

Its like you learn my thoughts! You appear to
know so much about this, like you wrote the guide in it or something.
I think that you can do with a few percent to force the message home a little bit,
however instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read.
I will definitely be back.

Look into my web site ... appliance repair Temple Terrance references

My brother recommended I might like this website.
He was entirely right. This post truly made my day. You can not
imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!

Here is my blog cellulite treatment reviews

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................