~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Monday, 6 August 2012

Myanmar Computer Professionals Association ( MCPA )

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ MCPA Day ၏ Career Fair တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း။

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းသည္ ရန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ MCPA Day အခမ္းအနားကို ပူးတြဲပါ (က) အတိုင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ထို MCPA Day အခမ္းအနားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ား၏ IT နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ Seminar မ်ား၊ IT ပညာရွင္မ်ားမွ Career Development ဆိုင္ရာ စာေမးပြဲမ်ား၊ IT ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳ ေနၾကေသာ ေရွ႕ေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားမွ မိမိတို႔လုပ္ငန္းကို သိရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ IT လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ Career Fair ကိုလည္း စည္စည္ကားကား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၏ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္၍ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ လူငယ္ပညာတတ္မ်ားကို ဆံုစည္းေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ Career Fair တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း- ၆၅၂၂၇၆ သို႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။


MCPA Day Career Fair Information for Companies
၁။ Career Fair တြင္ပါဝင္ရန္ Registration Fees မွာ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၃၀-၇-၂၀၁၂ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္းတြင္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္။
၂။ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ စားပြဲ(၁)လံုးႏွင့္ ကုလားထိုင္(၃)လံုးေပးပါမည္။ ကုမၸဏီ Logo ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ MICT Park, email – office@mcpamyanmar.org, yrcpaoffice@ gmail.com သို႔ ၅-၈-၂၀၁၂ ေနာက္ဆံုးထား၍ လူကိုယ္တိုင္ (သို႔) ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္။
၃။ MCPA Day Career Fair တြင္ ပါဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီဝတ္စံု (သို႔) ျမန္မာဝတ္စံု (သို႔) အေနာက္တိုင္း ဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ရမည္။ ကုမၸဏီ၏ Product မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ Model မ်ား ေခၚခြင့္မရွိပါ။ ပါတီႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။
၄။ ပထမဦးဆံုးစာရင္းသြင္းသည့္ ကုမၸဏီ(၅၀)ခုကိုသာ လက္ခံပါမည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ (၃)ဦးအထိသာ လိုက္ပါႏိုင္ပါသည္။ HR ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိမန္ေနဂ်ာအဆင့္ႏွင့္အထက္အဆင့္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာ လာေရာက္ရန္ အထူးတိုက္တြန္းပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ Vinyl ကို အသင္းမွစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါမည္။ မိမိအစဥ္အစီျဖင့္ Vinyl မ်ားယူေဆာင္ရန္ မလိုပါ။
၅။ Career Fair တြင္ ပါဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပပြဲအႀကိဳအစည္းအေဝးကို (၉-၈-၂၀၁၂ ) ေန႔ ညေန(၃း၀၀) နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္းတြင္ တက္ေရာက္ရပါမည္။ လည္ဆြဲကဒ္မ်ားကို ၎အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ေပးပါမည္။
၆။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ကမ္းေပးေဝႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား
(1) Company Profiles
(2) Flyer for Job Position and Employer Expection
(3) Small Gifts (ဥပမာ -အ႐ုပ္ကေလးမ်ား၊ ေဘာလ္ပင္မ်ား၊ Keychains မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား စသျဖင့္)
၇။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ေလွာ္ကား)သို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၆-၈-၂၀၁၂ေန႔ (၉း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ လာေရာက္ရမည္။
၈။ Career Fair ၿပီးပါက အခမ္းအနားပိတ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရမည္။ ပိတ္ပြဲတြင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံေပးျခင္းမ်ား ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
ခန္႔မွန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္
က်င္းပမည့္ေနရာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ေလွာ္ကား)
ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ MICT Park, လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ
ဖုန္း - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀

Myanmar Computer Professionals Association ( MCPA )
www.mcpamyanmar.org/

======================================================
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ မွ ၁၂းဝဝ) နာရီအထိ၊ MICTDC (Conference Hall) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ၏ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

 စစ္ေဆးခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ားမွာ-
  1. MCPA Certified Fundamental Software Engineer (FSE)
  2. MCPA Certified Network Associate (NA)

တို႔ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူဦးေရစုစုေပါင္း ( ၁၀၄ ) ဦး ေျဖဆိုခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားကို အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္ မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။


Myanmar Computer Professionals  Association www.mcpamyanmar.org  
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................