~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Friday, 24 August 2012

ဆင္းရဲတာရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- စိတ္ဓါတ္နိမ့္က် ေအာက္တန္းက် တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

Photo: >> ရွံုးနိမ့္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး အရွံုးကေန ျပန္မထ ႏိုင္တာက သာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မ်က္ရည္က်တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- က်တဲ့မ်က္ရည္ဟာ ဘာမွ အသံုးမ၀င္တာက ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မိဘကို “ ကိုယ္ ” ခ်မ္းသာေအာင္ မထားႏုိင္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး --- မိဘကို “ စိတ္ ” ခ်မ္းသာေအာင္မထားႏုိင္တာက ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> အမွားလုပ္မိတာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- အမွန္ကို ျပန္မျပင္ႏုိင္တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> ဆင္းရဲတာရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- စိတ္ဓါတ္နိမ့္က် ေအာက္တန္းက် တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္ 

>> ကိုယ္ေနတဲ့အိမ္ထရံေတြ မလံုျခံဳတာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- ကိုယ့္စိတ္ေတြ  မလံုျခံဳတာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မေအာင္ျမင္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- ရွံုးနိမ့္မႈကေန ရုန္းမထြက္ႏုိင္တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္ 

>> မုဒိတာ မပြားႏုိင္တာရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- မနာလို၀န္တိုစိတ္နဲ႔ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ကို ပူေလာင္ေစတာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> ေငြအမ်ားၾကီးမလွဴႏုိင္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- အလွဴအတန္းလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္မရွိျခင္းကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္ 

>> သူျပန္ခ်စ္တာကို မခံရတာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- ကုိယ္ခ်စ္တဲ့သူအေပၚ “ အက်ိဳးလိုလား တဲ့စိတ္ ” မထားႏုိင္တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ
 
>> ရွံုးနိမ့္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး အရွံုးကေန ျပန္မထ ႏိုင္တာက သာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မ်က္ရည္က်တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- က်တဲ့မ်က္ရည္ဟာ ဘာမွ အသံုးမ၀င္တာက ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မိဘကို “ ကိုယ္ ” ခ်မ္းသာေအာင္ မထားႏုိင္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး --- မိဘကို “ စိတ္ ”...
ခ်မ္းသာေအာင္မထားႏုိင္တာက ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> အမွားလုပ္မိတာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- အမွန္ကို ျပန္မျပင္ႏုိင္တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> ဆင္းရဲတာရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- စိတ္ဓါတ္နိမ့္က် ေအာက္တန္းက် တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> ကိုယ္ေနတဲ့အိမ္ထရံေတြ မလံုျခံဳတာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- ကိုယ့္စိတ္ေတြ မလံုျခံဳတာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မေအာင္ျမင္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- ရွံုးနိမ့္မႈကေန ရုန္းမထြက္ႏုိင္တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> မုဒိတာ မပြားႏုိင္တာရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- မနာလို၀န္တိုစိတ္နဲ႔ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ကို ပူေလာင္ေစတာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> ေငြအမ်ားၾကီးမလွဴႏုိင္တာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- အလွဴအတန္းလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္မရွိျခင္းကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

>> သူျပန္ခ်စ္တာကို မခံရတာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး -- ကုိယ္ခ်စ္တဲ့သူအေပၚ “ အက်ိဳးလိုလား တဲ့စိတ္ ” မထားႏုိင္တာကသာ ရွက္စရာျဖစ္တယ္

သက္တန္႔ခ်ိဳ
 
 
 
========================================
 
 
အေမ့ဆီမွာ သားသမီးအတြက္က်ရတဲ့ မ်က္ရည္ ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္ ။

၁ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရလို႔က်တာ
၂ ။ ၀မ္းနည္းစိတ္ထိခိုက္ရလို႔က်တာ

က်ိန္းေသတာကေတာ့ အဲဒီ ၂ မ်ိဳးစလံုးမွာ အၾကင္နာ ၊ ေမတၱာ ၊ ေစတနာနဲ႔ ေအးျမတဲ့ အခ်စ္ေတြပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ ။
...

ကိုယ့္ေၾကာင့္ မိဘ က်ရတဲ့မ်က္ရည္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရလို႔က်တဲ့မ်က္ရည္ပဲျဖစ္ပါေစ
ကိုယ့္ေၾကာင့္ မိဘ စိတ္ခ်မ္းသာလို႔က်တဲ့မ်က္ရည္ဟာ ကိုယ္မိဘကိုေပးႏုိင္တဲ့အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ပါပဲ

“ ေမေမ့ကို ဘာ၀ယ္ေပးရမလဲ ဟင္ ” ဆိုတဲ့စကားထက္ “ ေမေမ့ကို သားခ်စ္တယ္ ” ဆိုတဲ့စကားကိုပဲ အေမတိုင္းၾကားခ်င္ၾကတယ္ ။

ဒါေပမယ့္အဲဒီစကားကိုေျပာဖို႔ပဲ သားသမီးတိုင္း ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္ ။ 
 
 

 Photo: အေမ့ဆီမွာ သားသမီးအတြက္က်ရတဲ့ မ်က္ရည္ ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္ ။ 

၁ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရလို႔က်တာ
၂ ။ ၀မ္းနည္းစိတ္ထိခိုက္ရလို႔က်တာ

က်ိန္းေသတာကေတာ့ အဲဒီ ၂ မ်ိဳးစလံုးမွာ အၾကင္နာ ၊ ေမတၱာ ၊ ေစတနာနဲ႔ ေအးျမတဲ့ အခ်စ္ေတြပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ ။ 

ကိုယ့္ေၾကာင့္ မိဘ က်ရတဲ့မ်က္ရည္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရလို႔က်တဲ့မ်က္ရည္ပဲျဖစ္ပါေစ 
ကိုယ့္ေၾကာင့္ မိဘ စိတ္ခ်မ္းသာလို႔က်တဲ့မ်က္ရည္ဟာ ကိုယ္မိဘကိုေပးႏုိင္တဲ့အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ပါပဲ 

“ ေမေမ့ကို ဘာ၀ယ္ေပးရမလဲ ဟင္ ” ဆိုတဲ့စကားထက္ “ ေမေမ့ကို သားခ်စ္တယ္ ” ဆိုတဲ့စကားကိုပဲ အေမတိုင္းၾကားခ်င္ၾကတယ္ ။ 

ဒါေပမယ့္အဲဒီစကားကိုေျပာဖို႔ပဲ သားသမီးတိုင္း ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္ ။ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ
သက္တန္႔ခ်ိဳ
 
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................