~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Monday, 20 August 2012

အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ ~Aug 19th 2012မွ Aug 25th 2012 (ရာသီဖြား) ဆရာစံဇာဏီဘို

အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ ~Aug 19th  2012မွ Aug 25th 2012 (ရာသီဖြား)


မိႆရာသီ
Aug 19th မွ Aug 25th ၾကား
ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးေသာ ကိစၥအား ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ပါ။ တစ္ပါးသူ ေဝဖန္စကားအား နားမဝင္ပါႏွင့္။ ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေျခခံသည္ပင္ တစ္ပါးသူႏွင့္ မူကြဲေန၏။ ဤကဲ့သို႔ ကြဲလြဲစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ပင္ ဤကာလ၏ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။ မေျပာလိုေသာ စကားမ်ား ေျပာရျခင္းရွိလင့္ကစား ဆႏၵမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ ရမည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးညံ့မည္။ မေပါ့အပ္။


ၿပိႆရာသီ
Aug 19 th မွ Aug 25 th ၾကား
အခြင့္ေကာင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာမည္။ အေျပာင္းအလဲၾကားမွ တုိးတက္မည္။ ရည္စူးေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းရရွိမည္။ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားႀကံဳမည္။ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈျဖစ္တတ္သည္။ အႀကီးအကဲမ်ား ၏ၾသဝါဒကို ခံယူရလိမ့္မည္။ အမွားေထာက္ေဝဖန္သူမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ရွိသက္ႀကီးမ်ား က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကိုယ္ကိုင္ခါမွ ပ်က္မည္။ အိမ္တြင္ သံုးေသာ နာရီရပ္မည္။ ၎ ရပ္တန္႔ေနေသာ နာရီ၊ မိနစ္ဂဏန္းႏွင့္ ထီထုိးပါ။ သူတစ္ပါးအႀကံအားလက္ခံျခင္းေၾကာင့္ အမွားအယြင္း၊ အညံ့အဆုိးၾကားမွ လက္တစ္လံုးၾကား လြတ္ကင္းသြားလိမ့္မည္။


ေမထုန္ရာသီ
Aug 19 th မွ Aug 25 th ၾကား
ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ လူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ပတ္သက္ရမည္။ ေငြေၾကး အရႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ၿငိတြယ္တတ္သည္။ အလုပ္အဆင့္ တုိးတက္မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တက္လမ္းႀကံဳမည္။ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚမႈတုိ႕ ကြာဟမည္။ စက္ပစၥည္း ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမည္။ အဂၤါနံပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းမျပဳရ။ အရံႈးေပၚတတ္သည္။ အစာအိမ္ဝမ္းဗိုက္ ဒုကၡေပးမည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လုိက္မႈ အႏၲရာယ္ ဂရုစိုက္ရမည္။


သိဟ္ရာသီ
Aug 19th မွ Aug 25th ၾကား
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအတြက္ စိုးေစ့မွ အခ်ိန္မေပးႏုိင္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တစ္ပါးသူကိစၥမ်ားကို တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ေျဖရွင္းေနရမည္။ မလိုအပ္ဘဲ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေႏွးေကြးျခင္း၊ အကုန္အက်မ်ားျခင္း ရွိမည္။ သူတစ္ပါးအဆင့္ဆင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိခဲ့ၿပီး ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္မွ အက်ဳိးအျမတ္ အလြန္နည္းပါးသည့္ ေစ်းကြက္ေစ်းခြင္တစ္ခုအား ဝယ္ယူမိ၍ စိတ္ေသာကျဖစ္ရမည္။ ျပႆနာမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားၾကား ေရွာင္တိမ္းမရ လိုက္လံေျဖရွင္းေပးရျခင္း၊ သက္ေသလိုက္ရျခင္း ႀကံဳမည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ် လူသိထင္ရွားျဖစ္ေနမည္။


ကန္ရာသီ
Aug 19 th မွ Aug 25 th ၾကား
အရာရာအဆင္ေျပေနသည့္ၾကားမွ ျပႆနာမ်ားရုတ္ခ်ည္းျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရမည္။ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာျဖစ္တတ္ေသာ အေျခအေနရွိမည္။ အမည္တြင္ (အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ) ပါေသာသူမ်ား၏ အေကာက္ႀကံမႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ားရွိမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တုိက္ကြက္ႏွင့္ ထုိးႏွက္ခံရျခင္းရွိမည္။ စိတ္ေအးလက္ေအးႏွင့္ ေျဖရွင္းပါ။ ရက္ပိုင္းအတြင္း အဆင္ေျပသြားမည္။ အလုပ္စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပို၍ အဆင္ေျပမည္။ ရည္မွန္းထားသည္ထက္ပိုမုိေသာ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္မည္ျဖစ္ေပရာ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္းလုပ္ႏုိင္ပါ့မလားဟု စိတ္ကူးေရာက္ကာ မေပ်ာ္ပိုက္သလုိ ျဖစ္မည္။ ရဲရဲေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ပါ။


ၿဗိစာၦရာသီ
Aug 19 th မွ Aug 25 th ၾကား
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မည္။ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအႏၲရာယ္ဂရုစိုက္ရမည္။ အေပ်ာ္လြန္၍ အႏၲရာယ္ႀကံဳျခင္းကို ကိုယ္တုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဝန္းက်င္တြင္လည္းေကာင္းႀကံဳမည္။ ေငြျမႇဳပ္ႏွံက ျပန္ေဖာ္ရခက္ေလာက္ေအာင္ျမႇဳပ္သြားမည္။ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား အရံႈးေပၚမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းတတ္သည္။ ညအခ်ိန္မေတာ္သြားလာျခင္းမ်ားေရွာင္ပါ။ လူမွား၍ ရန္ျပဳခံရတတ္သည္။ အေပ်ာ္လြန္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာခိုက္ရန္ျဖစ္တတ္သည္။


ဓႏုရာသီ
Aug 19th မွ Aug 25th ၾကား
ရည္မွန္းခ်က္သစ္ႏွင့္ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာမည္။ ကာလရွည္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။ ေကာင္းေသာဝန္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည္။ မိသားစုတြင္ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ အရပ္ေဝး တိုင္းတစ္ပါးမွ ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးရန္ ႀကံဳမည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနကို စနစ္တက် အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။


ကုမ္ရာသီ
Aug 19 th မွ Aug 25 th ၾကား
အားနာယံုလြယ္မႈအေပၚ အခြင့္အေရးယူသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕မည္။ စြန္႕စားၿပီးလုပ္ကိုင္ရေသာကိစၥမ်ားေရွာင္ပါ။ အေလာတႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳရ။ လူလိမ္လူေကာက္ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မိ၍ မိသားစုတြင္ ဆံုးရံႈးနစ္နာစရာမ်ားႀကံဳမည္။ ပစၥည္းလာေရာက္ေပါင္ႏွံသူမ်ားရွိမည္။ လက္မခံရ။ အနာခံရမည္။ အေလာတႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳရ။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ကိုယ္တုိင္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ တစ္ပါးသူေျပာဆုိေသာ စကားအေပၚယံုၾကည္ကိုးစားဆံုးျဖတ္က အမွားမ်ားဆက္တိုက္ႀကံဳမည္။ ႏွစ္ဖက္မစဥ္းစားဘဲ အရင္ေျပာလာသူစကား နားဝင္ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမည္။


မိန္ရာသီ
Aug 19th မွ Aug 25th ၾကား
ေဆာင္ရြက္သမွ် အလံုးစံု ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ရွိမည့္ အခ်ိန္ကာလေကာင္း ျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိမည့္ အခ်ိန္ကာလေကာင္းျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ စိတ္ၾကည္လင္မည္။ အေတြးအေခၚ ျပတ္သားမည္။ အရာရာအေပၚ အခ်ိန္ကိုက္တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ စတင္လိုက္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ မည္မွ်အခက္အခဲရွိေစ ဆံုးခန္းတိုင္မည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။ အေျပာင္းအလဲသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရန္ ဝန္မေလးသင့္။


ကရကဋ္ရာသီ
Aug 19th မွ Aug 25th ၾကား
အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ လိုရာဆႏၵ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ေကာင္း ရရွိမည္။ စုေပါင္းတြဲလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းက်ဳိးရရွိမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ကြဲကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရမည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေအးၿငိမ္းသြားမည္။ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕၍ ေအာင္ျမင္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ေနအိမ္ဝန္းက်င္အနီးအပါးတြင္ မီးလန္႔ျခင္းရွိမည္။ အိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။


မကာရရာသီ
Aug 19th မွ Aug 25th ၾကား
ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား၊ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ဖန္တီးႏုိင္မည္။ စကားအေျပာအဆို မွားယြင္းတတ္သည္။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ ေျပာဆုိျခင္း မျပဳသင့္။ ေငြေၾကးအေပးအယူ အရႈပ္အေထြးမ်ားၾကား လုိက္လံေျဖရွင္းေပးရမည္။ ေျဖရွင္းၿပီးျပတ္သြားၿပီဟု ယူဆထားေသာ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျပာဆိုရျခင္း ရွိမည္။ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး အရာအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္။


ဆရာစံဇာဏီဘို
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................