~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Saturday, 28 July 2012

(LAN) Local Area Network တစ္ခုတြင္ CMD (command Prompt) ကုိသုံးၿပီးကၽြနု္ပ္တုိ့သိလုိေသာ IP,Sever, Name , Trace စသည္တုိ႔ကုိ...

(LAN) Local Area Network တစ္ခုတြင္ CMD (command Prompt) ကုိသုံးၿပီး
ကၽြနု္ပ္တုိ့သိလုိေသာ IP,Sever, Name , Trace စသည္တုိ႔ကုိအလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ ပါတယ္။
(သင္ဟာ Public Network တစ္ခုတြင္ ရွိေနခဲ့မယ္ဆုိလွ်င္ CMD ( commandPrompt) ကုိ အ သုံးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ Private address ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ (LAN)Local Area Networkမ်ားမွာေတာ့ Destination Sever ကို ေရာက္ရွိေအာင္ UserName , Password မ်ားအသုံးျပဳရသျဖင့္ Advance Softwareမ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။)

Public Network အတြင္းအသုံးျပဳေနေသာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွ Lan Hacking ျပဳလုပ္နည္းကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ပထမဦးစြာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၏ Network Connection ကုိ Right Click နွိပ္ၿပီးproperties ကုိေရြးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ (TCP/IP) ကုိ (select) လုပ္ၿပီး(propertiese ) ကုိ click ထပ္လုပ္ပါ။ ေပၚလာေသာ Box မွ advanceကုိႏွိပ္ၿပီး WINS Tab မွ Default For NeBOIS ကုိ (select) လုပ္ပါ။

ယင္းေနာက္ (Local Area Network) ၏ main box ကုိျပန္သြားၿပီး (File andPrint Sharing for Mic* A Networks ကုိ select လုပ္ပါ ။ ၿပီးလွ်င္ enterေခါက္ပါ။ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြၿပီး သြားၿပီ ဆုိလွ်င္ သင့္ရဲ႕ NetBIOS Setting ဟာအဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနၿပီျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ NetBIOSSetting မွာ Command Prompt သုံးျပီး ရွာေဖြၾကည့္ရေအာင္။
ေအာက္မွာျပထားတဲ့ (CODE) ေလးေတြကိုေတာ့ မွတ္မိဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္ …
nslookup
net view
net use
net user
ping
tracert
arp
route
nbtstat
netstat
ipconfig
Command prompt (CMD) ကုိ ဘယ္လုိဖြင့္ရမယ္ဆုိတာေတာ့ သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Start > Run > (cmd) ရုိက္ထည့္ပါ > (Enter) ေခါက္ပါ။
Black Background နဲ႔ Command Prompt box ေပၚလာပါမယ္။ အထက္ပါ CODEေတြထဲ က အခ်ဳိ႕ကုိနားမလည္ဘူးဆုိရင္ Command Prompt မွာရုိက္ထည့္ၿပီး enterေခါက္ၾကည့္ပါ။

ေပၚလာေသာ data မ်ားကိုဖတိရွဳျပီး ပုိမုိနားလည္လာမယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ဆက္လက္ၿပီး LAN (Local Area Network) မွာ ဘာေတြရွာေဖြႏုိင္လဲဆုိတာဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။ အားလုံးကုိ မေဖာ္ျပႏုိင္ေပမဲ့ အက်ဳိးရွိမယ့္အဓိကအခ်က္ေလးမ်ားကိုေဖၚျပထားပါတယ္။

ကဲ ! လြယ္လြယ္ကူကူပဲစလုိက္ၾကရေအာင္ …
၁။ Ping: (cmd) မွာ ping လုိ႔ရုိက္ထည့္ၿပီး မိမိသိထားေသာ IP address ဟာ
ဆက္သြယ္လုိ႔ ရႏုိင္/မရႏုိင္ (Active or Dead) ကုိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။
ေအာက္ပါအတုိင္းရုိက္ထည့္ပါ ..
> Ping x . x . x . x ( x.x.x.x ဆိုတာကေတာ့ IP address ပါ။ဥပမာ။ ။ 165.115.12.135 )
(OR)
> Ping www.whatever.com ( www.whatever.com ဆုိတာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ IP
address ကုိမသိဘဲ website name ကုိသာသိထားတဲ့ site တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
( Example : www. Yahoo.com )
မွတ္ခ်က္ ။ ။ တစ္ကယ္လုိ႔ သင္ ping ေခါက္တဲ့ host ဟာ ICMP Packet blocking ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ Host down လုိ႔ျပပါလိမ့္မယ္။

၂။ nslookup: ဒီ CODE ကေတာ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
တစ္ခုကေတာ့ resolving DNS into IP ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ website ရဲ႕ URL ကုိသိထားၿပီး IP address ကို မသိဘူးဆုိပါေတာ့
> nslookup www.whatever.com လုိ႔ ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။
(www.whatever.com) ဆုိတာက သင္ IP လုိခ်င္တဲ့ website name address
ျဖစ္ပါတယ္။
Enter ေခါက္လုိက္တာနဲ႔ IP address ( xxx . xxx . xxx . xxx ) ကုိ ရွာေပးပါလိမ့္မယ္။
> ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Mail Server တစ္ခုရဲ႕ IP ကုိ ရွာေဖြျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
(cmd box) ထဲမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းရုိက္ထည့္လုိက္ပါ
nslookup (Enter ေခါက္ပါ။)
Set type=mx (Enter ေခါက္ပါ။)
Yahoo.com (Enter ေခါက္ပါ။)
ဒီ command မွာ yahoo.com ရဲ႕ mail Server IP ကုိ ရွာေပးပါလိမ့္မယ္။
သင့္ရဲ႕ DNS မွာသာအသုံးျပဳခြင့္ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ Server ကုိမဆုိ IP address ရွာေဖြေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ mail Server IP Address ကုိရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ Spoof email လုပ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
Spoof Email လုပ္ျခင္းအား ေအာက္ပါ link တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
Http://www.infowar.com/forum/Showthred.p…p; threaded=2360

၃။ tracert: ဒီcommand ကေတာ့ အင္တာနက္ကိုခ်ိတ္ဆက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
>tracert x.x.x.x (x.x.x.x ဆိုတာကေတာ့ IP address ပါ။)
>tracert www.whatever.com ( www.whatever.com ကေတာ့ IP မသိပဲ web name ကိုသာသိထားတဲ့ site ပါ။)

၄။ arp: ဒီcommand က သင့္ကို arp table ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။
>arp -a
ဥပမာ။
C:\Documents and Settings\hacker>arp -a
Interface: 10.0.0.136 — 0×20002
Internet Address Physical Address Type
x.x.x.x 00-e0-4c-60-62-51 dynamic
x.x.x.x 00-1d-92-6c-e7-d3 dynamic

၅။ route: ဒီ command ဟာ သင့္ကိုNetwork Destination Netmask ,Gateway,Interface,Metric တို ့ကိုရွာေပးမွာပါ။
>route print (Enter ေခါက္ပါ။)
ဥပမာ။
C:\Documents and Settings\hacker>route print
======================================================
Interface List
0×1 ……………………… MS TCP Loopback interface
0×20002 …00 1d 92 89 f4 f4 …… VIA Compatable Fast Ethernet Adapter – Packe
t Scheduler Miniport
========================================================
======================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
Default Gateway: xx.x.x.x
======================================================
၆။ ipconfig: ဒါေတာ့သိၾကမွာပါ။ IP,Gateway နဲ ့ DNS အတြက္ပါပဲ။
>ipconfig (or) ipconfig all
>ipconfig/release (မိမိ IP ကိုဖယ္ထုတ္တာပါ။)
>ipconfig/renew (မိမိ IP ကိုအသစ္လုပ္တာပါ။)
သတိ။ ။ ipconfig/release နဲ ့ ipconfig/renew ရမ္းမလုပ္ပါနဲ ့။ ျပင္လိုက္လို ့မရေတာ့ရင္ က်ေနာ္မပါဘူးေနာ္………….။
ရ။ netstat: သင့္ connection codition ကိုျပေပးမွာပါ။ ။
>netstat
or
>netstat -a
or
>netstat -n
or
>netstat -an
၈။ အျခား code ေလးေတြကေတာ့
>net use\ipaddressipc$ /user:administrator
>net use K\computernameC$
>whatevercommcnd/help
>whatevercommand/?

(LAN) Local Area Network တစ္ခုတြင္ CMD (command Prompt) ကုိသုံးၿပီး
ကၽြနု္ပ္တုိ့သိလုိေသာ IP,Sever, Name , Trace စသည္တုိ႔ကုိအလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ ပါတယ္။
(သင္ဟာ Public Network တစ္ခုတြင္ ရွိေနခဲ့မယ္ဆုိလွ်င္ CMD ( commandPrompt) ကုိ အ သုံးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ Private address ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ (LAN)Local Area Networkမ်ားမွာေတာ့ Destination Sever ကို ေရာက္ရွိေအာင္ UserName , Password မ်ားအသုံးျပဳရသျဖင့္ Advance Softwareမ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။)

Public Network အတြင္းအသုံးျပဳေနေသာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွ Lan Hacking ျပဳလုပ္နည္းကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ပထမဦးစြာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၏ Network Connection ကုိ Right Click နွိပ္ၿပီးproperties ကုိေရြးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ (TCP/IP) ကုိ (select) လုပ္ၿပီး(propertiese ) ကုိ click ထပ္လုပ္ပါ။ ေပၚလာေသာ Box မွ advanceကုိႏွိပ္ၿပီး WINS Tab မွ Default For NeBOIS ကုိ (select) လုပ္ပါ။

ယင္းေနာက္ (Local Area Network) ၏ main box ကုိျပန္သြားၿပီး (File andPrint Sharing for Mic* A Networks ကုိ select လုပ္ပါ ။ ၿပီးလွ်င္ enterေခါက္ပါ။ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြၿပီး သြားၿပီ ဆုိလွ်င္ သင့္ရဲ႕ NetBIOS Setting ဟာအဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနၿပီျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီ NetBIOSSetting မွာ Command Prompt သုံးျပီး ရွာေဖြၾကည့္ရေအာင္။
ေအာက္မွာျပထားတဲ့ (CODE) ေလးေတြကိုေတာ့ မွတ္မိဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္ …
nslookup
net view
net use
net user
ping
tracert
arp
route
nbtstat
netstat
ipconfig
Command prompt (CMD) ကုိ ဘယ္လုိဖြင့္ရမယ္ဆုိတာေတာ့ သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Start > Run > (cmd) ရုိက္ထည့္ပါ > (Enter) ေခါက္ပါ။
Black Background နဲ႔ Command Prompt box ေပၚလာပါမယ္။ အထက္ပါ CODEေတြထဲ က  အခ်ဳိ႕ကုိနားမလည္ဘူးဆုိရင္ Command Prompt မွာရုိက္ထည့္ၿပီး enterေခါက္ၾကည့္ပါ။

ေပၚလာေသာ data မ်ားကိုဖတိရွဳျပီး ပုိမုိနားလည္လာမယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ဆက္လက္ၿပီး LAN (Local Area Network) မွာ ဘာေတြရွာေဖြႏုိင္လဲဆုိတာဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။ အားလုံးကုိ မေဖာ္ျပႏုိင္ေပမဲ့ အက်ဳိးရွိမယ့္အဓိကအခ်က္ေလးမ်ားကိုေဖၚျပထားပါတယ္။

ကဲ ! လြယ္လြယ္ကူကူပဲစလုိက္ၾကရေအာင္ …
၁။ Ping: (cmd) မွာ ping လုိ႔ရုိက္ထည့္ၿပီး မိမိသိထားေသာ IP address ဟာ
ဆက္သြယ္လုိ႔ ရႏုိင္/မရႏုိင္ (Active or Dead) ကုိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။
ေအာက္ပါအတုိင္းရုိက္ထည့္ပါ ..
> Ping x . x . x . x ( x.x.x.x ဆိုတာကေတာ့ IP address ပါ။ဥပမာ။ ။ 165.115.12.135 )
(OR)
> Ping www.whatever.com ( www.whatever.com ဆုိတာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ IP
address ကုိမသိဘဲ website name ကုိသာသိထားတဲ့ site တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
( Example : www. Yahoo.com )
မွတ္ခ်က္ ။ ။ တစ္ကယ္လုိ႔ သင္ ping ေခါက္တဲ့ host ဟာ ICMP Packet blocking ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ Host down လုိ႔ျပပါလိမ့္မယ္။

၂။ nslookup: ဒီ CODE ကေတာ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
တစ္ခုကေတာ့ resolving DNS into IP ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ website ရဲ႕ URL ကုိသိထားၿပီး IP address ကို မသိဘူးဆုိပါေတာ့
> nslookup www.whatever.com လုိ႔ ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။
(www.whatever.com) ဆုိတာက သင္ IP လုိခ်င္တဲ့ website name address
ျဖစ္ပါတယ္။
Enter ေခါက္လုိက္တာနဲ႔ IP address ( xxx . xxx . xxx . xxx ) ကုိ ရွာေပးပါလိမ့္မယ္။
> ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Mail Server တစ္ခုရဲ႕ IP ကုိ ရွာေဖြျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
(cmd box) ထဲမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းရုိက္ထည့္လုိက္ပါ …
nslookup (Enter ေခါက္ပါ။)
Set type=mx (Enter ေခါက္ပါ။)
Yahoo.com (Enter ေခါက္ပါ။)
ဒီ command မွာ yahoo.com ရဲ႕ mail Server IP ကုိ ရွာေပးပါလိမ့္မယ္။
သင့္ရဲ႕ DNS မွာသာအသုံးျပဳခြင့္ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ Server ကုိမဆုိ IP address ရွာေဖြေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ mail Server IP Address ကုိရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ Spoof email လုပ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
Spoof Email လုပ္ျခင္းအား ေအာက္ပါ link တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
Http://www.infowar.com/forum/Showthred.p…p; threaded=2360

၃။ tracert: ဒီcommand ကေတာ့ အင္တာနက္ကိုခ်ိတ္ဆက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
>tracert x.x.x.x (x.x.x.x ဆိုတာကေတာ့ IP address ပါ။)
>tracert www.whatever.com ( www.whatever.com ကေတာ့ IP မသိပဲ web name ကိုသာသိထားတဲ့ site ပါ။)

၄။ arp: ဒီcommand က သင့္ကို arp table ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။
>arp -a
ဥပမာ။
C:\Documents and Settings\hacker>arp -a
Interface: 10.0.0.136 — 0×20002
Internet Address Physical Address Type
x.x.x.x 00-e0-4c-60-62-51 dynamic
x.x.x.x 00-1d-92-6c-e7-d3 dynamic

၅။ route: ဒီ command ဟာ သင့္ကိုNetwork Destination Netmask ,Gateway,Interface,Metric တို ့ကိုရွာေပးမွာပါ။
>route print (Enter ေခါက္ပါ။)
ဥပမာ။
C:\Documents and Settings\hacker>route print
======================================================
Interface List
0×1 ……………………… MS TCP Loopback interface
0×20002 …00 1d 92 89 f4 f4 …… VIA Compatable Fast Ethernet Adapter – Packe
t Scheduler Miniport
===========================================================================
======================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx
Default Gateway: xx.x.x.x
======================================================
၆။ ipconfig: ဒါေတာ့သိၾကမွာပါ။ IP,Gateway နဲ ့ DNS အတြက္ပါပဲ။
>ipconfig (or) ipconfig all
>ipconfig/release (မိမိ IP ကိုဖယ္ထုတ္တာပါ။)
>ipconfig/renew (မိမိ IP ကိုအသစ္လုပ္တာပါ။)
သတိ။ ။ ipconfig/release နဲ ့ ipconfig/renew ရမ္းမလုပ္ပါနဲ ့။ ျပင္လိုက္လို ့မရေတာ့ရင္ က်ေနာ္မပါဘူးေနာ္………….။
ရ။ netstat: သင့္ connection codition ကိုျပေပးမွာပါ။ ။
>netstat
or
>netstat -a
or
>netstat -n
or
>netstat -an
၈။ အျခား code ေလးေတြကေတာ့
>net use\ipaddressipc$ /user:administrator
>net use K\computernameC$
>whatevercommcnd/help
>whatevercommand/?


Credit Ko Lin
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................