~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Wednesday, 18 July 2012

IP & Subnets အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

IP & Subnets အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားIPv4 Address တစ္ခုမွာ 32bit ရွိပါတယ္။

IPv4 Address ေတြရဲ႕ IP ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို Octet လို႔ေခၚပါတယ္။

IPv4 Address မွာ 4 Octet ပါဝင္ပါတယ္။ ဥပမာ - 192.168.1.1

IPv4 Address မွာ 32bit ရွိတဲ့အတြက္ Octet တစ္ခုမွာ 8bit နဲ႔ ၄ ခုဆိုေတာ့ 32bit ရွိပါတယ္။

IPv4 Address ေတြမွာ Class A Address, B Address, C Address, D Address နဲ႔ E Address ဆိုၿပီးရွိၾကပါတယ္။

Class A Address ဟာ First Octet 1 ကေန 126 အတြင္းရွိပါတယ္။

Class B Address ဟာ First Octet 128 ကေန 191 အထိရွိပါတယ္။

Class C Address ဟာ First Octet 192 ကေန 223 အထိရွိပါတယ္။

Class D Address ဟာ First Octet 224 ကေန 239 အထိရွိပါတယ္။

Class E Address ဟာ First Octet 240 ကေန 254 အထိရွိပါတယ္။Class A Address 1 မွစရျခင္းအေၾကာင္းနဲ႔ 126 အထိပဲရွိရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ IP Address တစ္ခုမွာ Class A, B, C ခြဲႏိုင္ဖို႔ ေရွ႕ဆံုး Binary အလံုးေတြကို Class Bit ဒါမွမဟုတ္ High Order Bit ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ Class A အတြက္ High Order Bit ကေတာ့ 0 ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Binary System မွာ IP Octet တစ္ခု ဟာ 8bit ျဖစ္တဲ့အတြက္ 0 ႀကီးပဲ 8 လံုး ကေန 1 ႀကီးပဲ 8 လံုးအထိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Class A ဆိုရင္ ေရွ႕ဆံုး Octect က Network ပါ။ ေနာက္ ၃ လံုးကသာ Host ID ပါ။ အဲဒီအတြက္ ေရွ႕ဆံုး Octet 0 နဲ႔စတဲ့ IP ကိုသံုးလို႔မရျခင္းနဲ႔ 127 ဟာ Binary မွာ 1 ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးလို႔မရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 127 နဲ႔စတဲ့ IP ေတြက Loopback Test အတြက္ ခ်န္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 127.0.0.1 ကေန 127.255.255.254 အထိပါဝင္ပါတယ္။

Class A (N.H.H.H)
Class B (N.N.H.H)
Class C (N.N.N.H)


Default Subnet Mask
Class A (255.0.0.0)
Class B (255.255.0.0)
Class C (255.255.255.0)

CIDR Notations
Class A /8
Class B /16
Class C /24

CIDR ဟာ 1 အေရအတြက္ကိုေရးတာျဖစ္ပါတယ္။

/8 ကိုျမင္ရင္ 255.0.0.0
/16 ကိုျမင္ရင္ 255.255.0.0
/24 ကိုျမင္ရင္ 255.255.255.0

255 ကို Binary ေျပာင္းရင္ 1 ၈ လံုးရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ 255.255.255.0 လို႔ေရးရင္ Binary အလိုအရဆိုရင္ 11111111.11111111.11111111.00000000 ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမွာၾကည့္ရင္ 1 24 လံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Class C CIDR Notation /24 ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

IP Subnetting
Class A ကို Subnet ခြဲမယ္။
120.0.0.0
Default Subnet Mask 255.0.0.0
Default Binary Format – 11111111.00000000.00000000.00000000

Subnet ခြဲခ်င္ရင္ Default Subnet ေတြရဲ႕ Binary ေတြမွာ 1 ေတြ ေပါင္းပါမယ္။

Class A Address က ေရွ႕ဆံုး Octet က Network ပိုင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိလို႔မရပါဘူး။
ေနာက္သံုးပိုင္းကို ၁ ေတြတိုးပါမယ္။

ဥပမာ။ ။ 11111111.10000000.00000000.00000000 လို႔ဆိုၾကပါစို႔

ဒါဆိုရင္ 1 ၉ လံုးျဖစ္သြားပါၿပီ။ အဲဒီအတြက္ CIDR /9 ျဖစ္သြားပါမယ္။

အဲဒါကို Decimal နဲ႔ျပန္ေရးရင္ 255.128.0.0 ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒုတိယ Octet ရဲ႕ Binary Format 10000000 ကို Decimal ေျပာင္းလိုက္ရင္ 128 ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ 11111111 ကို Decimal ျပန္ေရးရင္ 255 ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ CIDR /9 ဆိုတာကို ျပန္ျဖန္႔ေရးရင္

Decimal နဲ႔ေရးရင္ 255.128.0.0
Binary နဲ႔ေရးရင္ 11111111.10000000.00000000.00000000

အဲဒီမွာ ဒီ Subnet မွာ Network ဘယ္ႏွစ္ပိုင္းရတယ္။ Host ဘယ္ႏွစ္လံုးထြက္မယ္ဆိုတာကို သိခ်င္ရင္ -

IP တစ္ခုမွာ ေနာက္ဆံုး IP က Network Address နဲ႔ Broadcast Address မႏႈတ္ပဲေျပာရင္ 256 ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Network ဘယ္ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းသြားလည္း သိခ်င္ရင္ Host အပိုင္းမွာ 1 ေပါင္းထားတဲ့ Octet ကို Decimal ေျပာင္းပါ။ ၿပီးရင္ 256 ထဲက ႏႈတ္ပါ။ ရတဲ့ Decimal ကိန္းဂဏန္း အလိုက္ဆတိုး စီၾကည့္ရင္ Network အေရအတြက္ကိုရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Host အပိုင္းမွာ ၁ ေပါင္းထားတဲ့ Octet မွာ ၁ တစ္ခါ ေပါင္းရင္ 2^1 လို႔ယူဆပါ။ ၂ ခါ ေပါင္းထားရင္ 2^2 ပါ။ အဲဒီလိုနဲ႔ Power တင္ၿပီးေျမွာက္လုိက္ရင္ လည္း Network အေရအတြက္ရပါတယ္။

ရႏိုင္တဲ့ Host အေရအတြက္ကိုသိခ်င္ရင္ က်န္ေနတဲ့ 0 အေရအတြက္အတိုင္း 2 Power တင္ၿပီး ေျမွာက္ ၿပီးရင္ ရလဒ္ကို ၂ ႏႈတ္ပါ။ Network Address နဲ႔ Broadcast Address ကိုဖယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးလို႔မရပါဘူး။

အဲဒီေတာ့ Class A Subnetting မွာ ခုဏကအတိုင္းဆိုရင္ 128 ဆီဆတိုးေရးသြားမယ္

0.0.0 128.0.0
1.0.1 129.0.1


126.255.254 254.255.254
127.255.255 255.255.255

ေနာက္ Network ရဲ႕ Network Address ကို ၁ ႏႈတ္ရင္ ေရွ႕ Network ရဲ႕ Broadcast Address ကိုရမယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ Network ၂ ခုရပါတယ္။
ပထမ Network ရဲ႕ First IP က 120.1.0.1 ျဖစ္ၿပီး Last IP က 120.126.255.254 ျဖစ္မယ္။

ဒုတိယ Network ရဲ႕ First IP က 120.129.0.1 ျဖစ္ၿပီး Last IP က 120.254.255.254 ျဖစ္မယ္။


က်န္တဲ့ IP Class B, C တို႔ကလည္း ဒီသေဘာအတိုင္းပဲျဖစ္တယ္။ အနည္းငယ္ကြာျခားမႈေတာ့ ရွိမယ္။

အထက္ပါ Document သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ သင္ခန္းစာ ျပန္လည္ေလ့လာ ေရးသားခ်က္တစ္္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ ဆရာလုပ္ေသာသေဘာ မပါဝင္ပါ။ ITN တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ Professional လုပ္ေနေသာသူမ်ား လည္း ရွိေနႏုိင္သည္ ဆိုတာကို သိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ End User မ်ား Beginner မ်ားႏွင့္ Intermediate မ်ား အတြက္ Reference အျဖစ္အက်ိဳးရွိလွ်င္ ေက်နပ္ပါတယ္။ အမွားမ်ားလည္း ပါေကာင္းပါႏိုင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေထာက္ျပ ျပဳျပင္ေပးၾကပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Nay Lynn Aung
ITN Member
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a00800a67f5.shtml

IP Addressing and Subnetting for New Users
This document will give you basic information you will need to configure your ro...See More.........

 
 
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................