~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Thursday, 26 July 2012

(CV - Resumes) ကိုယ့္အေၾကာင္း ဆဲြေဆာင္မႈရွိေအာင္ သံုးႏႈန္းေရးသားျခင္း..ကိုယ့္အေၾကာင္း ဆဲြေဆာင္မႈရွိေအာင္ သံုးႏႈန္းေရးသားျခင္း
(Sell your language by Tom Hayton)

ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရတဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ (CV - Resumes) ေတြကဆြဲေဆာင္မႈမရွိဘူး။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေရးသားသူက စကားအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ တင္ျပပံု အဓိကအမွားအယြင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ အမွားအယြင္းအမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဓိကအမွားအယြင္းေတြက ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ -


- လစ္လပ္တဲ့အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ကိုက္ညီေအာင္ျပန္မေရးျခင္း
- ၀ါက်ေတြ ရွည္လ်ားလြန္းျခင္း
- သဒၵါအမွား စာလံုးေပါင္းအမွားေတြ ပါ၀င္ေနျခင္း- စကားအသံုးအႏႈန္း မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း (ေျပာစကားဆန္လြန္းျခင္း၊ စာစကားဆန္လြန္းျခင္း)
ပထမဆံုး သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ အလုပ္ခန္႔မယ့္သူက ျပႆနာတစ္ခုကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္သူကို ခန္႔အပ္လိုတယ္ဆိုတာကို အၿမဲသတိမူဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွာရွိတဲ့ ေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာကို သင္ကေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္၊ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ သင့္မွာရွိတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အံ၀င္ခြင္က် ကိုက္ညီမႈရွိေစျခင္း
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ တစ္ႀကိမ္ေရးထားၿပီး ဘာအလုပ္ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ဒါခ်ည္းပဲပို႔ေနတာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔။ အလုပ္ခန္႔မယ့္သူက ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကုိလိုခ်င္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားပါ။ သင္ဟာ အဲဒီလူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဘယ္လိုတင္ျပမလဲစဥ္းစားပါ။ အင္တာနက္ကြန္ရက္အုပ္ခ်ဳပ္သူအလုပ္ကို သြားေလွ်ာက္မယ္ဆိုပါေတာ့။ ေၾကာ္ျငာထဲမွာ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္လို႔ပါတယ္။ သင္ဟာတကယ္ပဲ အလုပ္ခ်ိန္ကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီလိုအလုပ္မ်ဳိးလုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း အလုပ္ခန္႔မယ့္သူက သက္ေသအေထာက္အထား ေတြ႕ျမင္လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြထည့္ေရးမလဲဆိုတာစဥ္းစားၿပီး အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ရမယ္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေရးသားတဲ့ပံုစံေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဘယ္ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေစရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး။ ေဆာင္းပါးေရးသားသူအေနနဲ႔ကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအတိုင္းေရးရင္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

- ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား (ခပ္တိုတိုေရးသားပါ။)
- ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရည္မွန္းခ်က္ (ကိုယ့္အေၾကာင္း႐ိုးရွင္းစြာ ၀ါက်အနည္းငယ္ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။)
- ပညာအရည္အခ်င္း (လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အဓိကေရးသားပါ။)
- အလုပ္အကိုင္အေတြ႕အႀကံဳကို ေနာက္ဆံုးမွေရွ႕ဆံုးသို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ အဂၤလိပ္အကၡရာ STAR နဲ႔အတိုေကာက္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတဲ့ (Situation အေျခအေန၊ Target လ်ာထားခ်က္၊ Action လုပ္ေဆာင္မႈ၊ Result ရလဒ္) ပံုစံကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘာကိုဘယ္လိုလုပ္လိုက္လို႔ ဘာေတြထူးျခားမႈရွိတယ္ဆိုတာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။)
- စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား (ခပ္တိုတိုေရးပါ။ လႈပ္ရွားရတဲ့ အလုပ္ေတြကို အတိအက်ေဖာ္ျပေပးပါ။ "reading" စာဖတ္ျခင္း၊ "watching TV" ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ျခင္းလိုမ်ဳိး အလုပ္ေတြဆိုရင္ေတာ့ လႈပ္ရွားမႈနည္းသူလို႔ အထင္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ မထည့္ပါနဲ႔။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေရးသားရာမွာ ဆြဲေဆာင္ေရးသားတတ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ "I'm a very flexible person." (ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မသည္ အလြန္ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိပါသည္။) လို႔ေရး႐ံုနဲ႔မရေသးဘူး။ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ အခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ျပေပးရမယ္။ ဆက္စပ္အေျခအေနလည္း ေဖာ္ျပဖို႔လိုေသးတယ္။ အလုပ္ခန္႔မယ့္သူစိတ္ပါ၀င္စားမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ဥပမာေပးဖုိ႔လိုအပ္တယ္။ ဥပမာ -

"I have demonstrated flexibility in my last three roles, where I worked late nights and at weekends when the server went down."
ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မသည္ ေနာက္ဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္တာ၀န္ ၃ ခုတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆာဗာပ်က္သည့္အခါမ်ားတြင္ ညဥ့္နက္ပိုင္း အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

နည္းနည္းပိုေကာင္းလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွည္လြန္းေနေသးတယ္။ ဘယ္လိုတိုေအာင္လုပ္ႏိုင္မလဲ ေလ့လာရမယ္။

မလိုေသာစကားမ်ားကို ထုတ္ပယ္ပါ။
အထက္ပါဥပမာမွာ ေလွ်ာက္မယ့္ အလုပ္နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားပံုကိုေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ CV ထဲမွာထည့္ဖို႔က်ေတာ့ စကားလံုးမ်ားလြန္းေနတယ္။ အဓိကအေရးပါတဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို အထင္အရွားေဖာ္ျပရတဲ့ အေပၚစာ Covering Letter အေနနဲ႔ေရးရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ CV မွာေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလာက္ပဲေရးရမယ္။

အဓိကေ၀ါဟာရေတြကို အာ႐ံုစိုက္ပါ။
ဥပမာ- Flexibility: working late nights and weekends recovering servers in last three jobs.
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျခင္း - ေနာက္ဆံုးလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ ၃ ခုတြင္ ဆာဗာမ်ားျပင္ရင္း ညဥ့္နက္ခ်ိန္ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းခဲ့သည္။ ဒီဥပမာမွာပါတဲ့ စကားလံုးေတြအားလံုး တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အလုပ္ခန္႔သူသတိျပဳမိေအာင္ အဓိကထားေရးထားတယ္။ သဒၵါပိုင္းကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Verb ေတြကို gerund လို႔ေခၚတဲ့ (-ing) ပံုစံေျပာင္းၿပီး Past Tense နဲ႔ present perfect ကိုေရွာင္ရမယ္။ present perfect ကို "working" လို႔ေျပာင္းေရးပါ။ ဒါဆို၀ါက်ဟာ သဒၵါပိုင္းအရ ပိုၿပီးလြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသြားမယ္။ အဓိပၸာယ္ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းနားလည္ႏိုင္မယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြမွာလိုေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဟာလည္း ေၾကာ္ျငာတစ္မ်ဳိးပဲ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ၂ မ်က္ႏွာထက္မပိုေစနဲ႔။ အလုပ္ခန္႔မယ့္သူက ေနာက္ထပ္သိခ်င္တာသာ ျဖစ္ေစရမယ္။ သန္းေ၀ခ်င္စရာ မျဖစ္ေစနဲ႔။

ျပန္စစ္ပါ။
သဒၵါ၊ စာလံုးေပါင္း၊ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းအမွားေတြေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈမရွိသူ၊ ပညာရွင္မပီသသူလို႔ အထင္ခံရတတ္တယ္။ အဂၤလိပ္စာသိပ္မေကာင္းသည့္တိုင္ အဂၤလိပ္စကားမေကာင္းေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာဖို႔ မလိုဘူးေလ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔စာစီစာ႐ိုက္တုန္း သတိေပးခ်က္ကေလးေတြေပၚလာရင္ သတိျပဳၿပီးျပင္ပါ။ မေသခ်ာရင္ အဂၤလိပ္စာေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ကို စစ္ခိုင္းပါ။ မွားတတ္တဲ့အမွားေတြက "be" (ရွိသည္၊ ျဖစ္သည္) ဆိုတဲ့ verb ကို မွားသံုးမိတာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ႀကီးၾကပ္သူျဖစ္ပါတယ္ဆိုရင္ "I supervisor" လု႔ိမေရးမိေစနဲ႔။ "I am a supervisor" ဒါမွမဟုတ္ မည္သူမည္၀ါကိုႀကီးၾကပ္သည္ "I supervise X" လို႔ေရးပါ။ စာသံေပသံ/ေရွးအသံုးအႏႈန္းကို ေရွာင္ရွားပါ။ ဥပမာ- လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္လို႔ ေရးခ်င္ရင္ "supervise staff" လို႔ေရးပါ။ "supervise subordinates" လို႔မေရးပါနဲ႔။ "subordinates" လက္ေအာက္ငယ္သားဆိုတဲ့စကားလံုးက ကၽြန္လိုလို၊ ဘာလိုလိုျဖစ္ေနတယ္။ ငယ္သားကို ကၽြန္လိုသေဘာထားတယ္လို႔ အခ်ဳိ႕လူေတြက ထင္သြားတတ္တယ္။ အေပၚစာမွာ အလုပ္ခန္႔မယ့္သူဖတ္ရတဲ့အခါမွာ တြန္႔သြားေလာက္တဲ့ စာသံေႏွာၿပီး ေတာင္းပန္ခယတာမ်ဳိး မေရးပါနဲ႔။ ဥပမာ- "Awaiting the favour of your early response" (လူႀကီးမင္းထံမွ ေထာက္ထားမႈျဖင့္ ေစာစီးစြာတံု႔ျပန္လာမည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္) လို႔ေရးရင္ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ "I look forward to hearing from you soon." (မၾကာမီ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္) ဆိုရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္လို လေတြကို မွန္ေအာင္စာလံုးေပါင္းပါ။
ဖတ္ရတဲ့သူစိတ္ထဲမွာ အျပဳသေဘာအေတြးေတြ ေတြးမိေစတဲ့ေ၀ါဟာရေတြကို အသံုးျပဳပါ။ ဥပမာ Achieve ၿပီးစီးေအာင္ျမင္၊ Success ေအာင္ျမင္၊ Win ေအာင္ႏိုင္၊ Challenge စိန္ေခၚမႈ၊ Profit အျမတ္အစြန္း၊ Teamwork အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလိုမ်ဳိး စကားလံုးေတြကိုသံုးပါ။ Lose ႐ံႈး၊ Fail မေအာင္ျမင္၊ Not မျဖစ္/ မဟုတ္၊ Slow ေႏွးေကြး၊ Complain ၿငီးတြား/တိုင္ၾကား၊ Bankruptcy ေဒ၀ါလီခံျခင္း/လူမြဲစာရင္းသြင္း ခံရျခင္းလိုမ်ဳိးစကားလံုးေတြကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားပါ။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေရးတာဟာ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးလုပ္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ဂ႐ုတစိုက္အာ႐ံုထားၿပီးေရးသားပါ။ ဒါမွ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အလုပ္ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

(British Council rS Tom Hayton \ Sell your Language အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။)


အင္တာနက္ဂ်ာနယ္
2012
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................